LẠI MỘT HỌC KỲ MỚI CÙNG VỚI NHỮNG QUYẾT TÂM MỚI.ANH EM CỐ GẮNG LÊN NHA


  Đánh số thứ tự bằng lệnh Tcount

  Share

  intefor
  Mới vào lớp
  Mới vào lớp

  Tổng số bài gửi : 3
  Join date : 09/07/2012

  Đánh số thứ tự bằng lệnh Tcount

  Bài gửi  intefor on Sat Jul 21, 2012 2:37 pm


  Nhiều khi chúng ta cần phải sửa từng text một để điền các số theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn phải điền chuỗi D1, D2, D3, D4,...D1000 theo thứ tự tăng dần của trục Y. nếu sửa bằng tay thì rất lâu. Lệnh Tcount của Express Tool cho phép chúng ta làm điều này.

  Command: tcount
  Chương trình sẽ cho bạn chọn đối tượng
  Select objects: Specify opposite corner: 5 found
  Select objects:

  Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theo chiều tăng trục x, trục y hay theo thứ tự lúc bạn chọn các đối tượng
  Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>:

  Chương trình hỏi bạn số đầu tiên mà bạn đánh, số gia mà bạn cho vào. Ví dụ 2,-1 sẽ đánh các số: 2, 1, 0, -1, -2, ...
  Specify starting number and increment (Start,increment) <2,-1>:

  Chương trình hỏi bạn cách đánh số vào text: Overwrite - ghi đè luôn vào text, Prefix - viết thêm vào phía trước, Suffix - viết thêm vào phía sau, Find&replace - Thay những cụm từ được chỉ định bằng các text số này.
  Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <
  Find&replace>:

  Nếu bạn chọn Find&replace, máy hỏi thêm cụ từ mà bạn muốn chỉ định.
  Enter search string <kts>:

  Và cuối cùng chương trình thông báo có bao nhiêu đối tượng text đã được sửa. Mẹo để đánh số thứ tự A, B, C, D...

  - Đầu tiên, bạn tạo 1 text có nội dung là cadviet.

  - Bạn copy đối tượng này thành nhiều (bạn muốn bao nhiêu chữ thì copy bấy nhiêu đối tượng).

  - Bạn dùng lệnh TCount và chọn các đối tượng này:
  Command: TCOUNT
  Select objects: Specify opposite corner: 5 found
  Select objects:
  Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>:
  Specify starting number and increment (Start,increment) <48,1>: 65,1
  Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <
  Suffix>: S
  5 objects modified.

  Bây giờ trên màn hình sẽ là các chuỗi 'cadviet 65', 'cadviet 66', 'cadviet 67',...

  - Bạn dùng lệnh FIND rồi thay toàn bộ các chuỗi 'cadviet ' (nhớ là có dấu cách ở cuối cùng) thành '%%'.

  Trên màn hình bây giờ là thứ bạn cần.

  intefor
  Mới vào lớp
  Mới vào lớp

  Tổng số bài gửi : 3
  Join date : 09/07/2012

  Re: Đánh số thứ tự bằng lệnh Tcount

  Bài gửi  intefor on Sat Jul 21, 2012 2:41 pm

  [quote="intefor"]
  Nhiều khi chúng ta cần phải sửa từng text một để điền các số theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn phải điền chuỗi D1, D2, D3, D4,...D1000 theo thứ tự tăng dần của trục Y. nếu sửa bằng tay thì rất lâu. Lệnh Tcount của Express Tool cho phép chúng ta làm điều này.

  Command: tcount
  Chương trình sẽ cho bạn chọn đối tượng
  Select objects: Specify opposite corner: 5 found
  Select objects:

  Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theo chiều tăng trục x, trục y hay theo thứ tự lúc bạn chọn các đối tượng
  Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>:

  Chương trình hỏi bạn số đầu tiên mà bạn đánh, số gia mà bạn cho vào. Ví dụ 2,-1 sẽ đánh các số: 2, 1, 0, -1, -2, ...
  Specify starting number and increment (Start,increment) <2,-1>:

  Chương trình hỏi bạn cách đánh số vào text: Overwrite - ghi đè luôn vào text, Prefix - viết thêm vào phía trước, Suffix - viết thêm vào phía sau, Find&replace - Thay những cụm từ được chỉ định bằng các text số này.
  Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <
  Find&replace>:

  Nếu bạn chọn Find&replace, máy hỏi thêm cụ từ mà bạn muốn chỉ định.
  Enter search string <kts>:

  Và cuối cùng chương trình thông báo có bao nhiêu đối tượng text đã được sửa. Mẹo để đánh số thứ tự A, B, C, D...

  - Đầu tiên, bạn tạo 1 text có nội dung là cadviet.

  - Bạn copy đối tượng này thành nhiều (bạn muốn bao nhiêu chữ thì copy bấy nhiêu đối tượng).

  - Bạn dùng lệnh TCount và chọn các đối tượng này:
  Command: TCOUNT
  Select objects: Specify opposite corner: 5 found
  Select objects:
  Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>:
  Specify starting number and increment (Start,increment) <48,1>: 65,1
  Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <
  Suffix>: S
  5 objects modified.

  Bây giờ trên màn hình sẽ là các chuỗi 'cadviet 65', 'cadviet 66', 'cadviet 67',...

  - Bạn dùng lệnh FIND rồi thay toàn bộ các chuỗi 'cadviet ' (nhớ là có dấu cách ở cuối cùng) thành '%%'.

  Trên màn hình bây giờ là thứ bạn cần.
  hihi không post được hình các bác vào đây để xem nha: http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=508&view=findpost&p=1811
  http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=508&view=findpost&p=1811

   Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 1:05 pm