LẠI MỘT HỌC KỲ MỚI CÙNG VỚI NHỮNG QUYẾT TÂM MỚI.ANH EM CỐ GẮNG LÊN NHA


  Phím tắt trong AutoCad

  Share
  avatar
  tanghung
  Ngồi bàn hai
  Ngồi bàn hai

  Tổng số bài gửi : 84
  Join date : 25/10/2008
  Age : 31
  Đến từ : Quảng Ninh

  Phím tắt trong AutoCad

  Bài gửi  tanghung on Mon Nov 03, 2008 4:53 pm

  STT Phím Tắt Tên Lệnh Mục đích
  1. 3A 3DARRAY Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn
  2. 3DO 3DORBIT
  3. 3F 3DFACE Tạo ra 1 mạng 3 chiều
  4. 3P 3DPOLY Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3 chiều

  A
  5. A ARC Vẽ cung tròn
  6. ADC ADCENTER
  7. AA AREA Tính diện tích và chu vi 1 đối tượng hay vùng được xác định
  8. AL ALIGN Di chuyển và quay các đối tượng để căn chỉnh các đối tượng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
  9. AP APPLOAD Đưa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các trình ứng dụng ARX
  10. AR ARRAY Tạo ra nhiều bản sao các đối tượng được chọn
  11. ATT ATTDEF Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
  12. -ATT -ATTDEF Tạo các thuộc tính của Block
  13. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block

  B
  14. B BLOCK Tạo Block
  15. BO BOUNDARY Tạo đa tuyến kín
  16. BR BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn

  C
  17. C CIRCLE Vẽ đường tròn bằng nhiều cách
  18. CH PROPERTIES Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
  19. -CH CHANGE Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
  20. CHA ChaMFER Vát mép các cạnh
  21. COL COLOR Xác lập màu dành cho các đối tượng được vẽ theo trình tự
  22. CO, cp COPY Sao chép đối tơượng

  D
  23. D DIMSTYLE Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ở dòng lệnh
  24. DAL DIMALIGNED Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh được
  25. DAN DIMANGULAR Ghi kích thước góc
  26. DBA DIMBASELINE Tiếp tục 1 kích thước đoạn thẳng, góc từ đường nền của kích thước được chọn
  27. DCE DIMCENTER Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đường tròn xuyên tâm của các cung tròn và đường tròn
  28. DCO DIMCONTINUE Tiếp tục 1 đường thẳng, 1 góc từ đường mở rộng thứ 2 của kích thước trước đây hoặc kích thước được chọn
  29. DDI DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính
  30. DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước
  31. DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
  32. DIV DIVIDE Đặt mỗi 1 đối tượng điểm và các khối dọc theo chiều dài hoặc chu vi đối tượng
  33. DLI DIMLINEAR Tạo ra kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
  34. DO DONUT Vẽ các đường tròn hay cung tròn được tô dày hay là vẽ hình vành khăn
  35. DOR DIMORDINATE Tạo ra kích thước điểm góc
  36. DOV DIMOVERRIDE Viết chồng lên các tuyến hệ thống kích thước
  37. DR DRAWORDER Thay đổi chế độ hiển thị các đối tượng và hình ảnh
  38. DRA DIMRADIUS Tạo ra kích thước bán kính
  39. DS DSETTINGS Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking
  40. DT DTEXT Vẽ các mục văn bản(hiển thị văn bản trên màn hình giống nhơ là nó đang nhập vào)
  41. DV DVIEW Xác lập phép chiếu song song hoặc các chế độ xem cảnh

  E
  42. E ERASE Xoá đối tượng
  43. ED DDEDIT Đưa ra hộp thoại từ đó có thể chỉnh sửa nội dung văn bản ; định nghĩa các thuộc tính
  44. EL ELLIPSE Vẽ elip
  45. EX EXTEND Kéo dài đối tượng
  46. EXIT QUIT Thoát khỏi chơơng trình
  47. EXP EXPORT Lơu bản vẽ sang dạng file khác (*.wmf...)
  48. EXT EXTRUDE Tạo ra vật thể rắn bằng cách đùn xuất đối tượng 2 chiều đang có

  F
  49. F FILLET Nối hai đối tượng bằng cung tròn
  50. FI FILTER Đưa ra hộp thoại từ đó có thể đưa ra danh sách để chọn đối tượng dựa trên thuộc tính của nó

  G
  51. G GROUP Đưa ra hộp thoại từ đó có thể tạo ra một tập hợp các đối tượng được đặt tên
  52. -G -GROUP Chỉnh sửa tập hợp các đối tượng
  53. GR DDGRIPS Hiển thị hộp thoại qua đó có thể cho các hoạt động và xác lập màu cũng nhơ kích cỡ của chúng

  H
  54. H BHATCH Tô vật liệu
  55. -H -HATCH Định nghĩa kiểu tô mặt cắt khác
  56. HE HATCHEDIT Hiệu chỉnh của tô vật liệu
  57. HI HIDE Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất

  I
  58. I INSERT Chèn một khối được đặt tên hoặc bản vẽ vào bản vẽ hiện hành
  59. -I -INSERT Chỉnh sửa khối đ• được chèn
  60. IAD IMAGEADJUST Mở ra hộp thoại để điều khiển độ sáng tơơng phản, độ đục của hình ảnh trong cơ sở dữ liệu bản vẽ
  61. IAT IMAGEATTACH Mở hộp thoại chỉ ra tên của hình ảnh cũng nhơ tham số
  62. ICL IMAGECLIP Tạo ra 1 đường biên dành cho các đối tượng hình ảnh đơn
  63. IM IMAGE Chèn hình ảnh ở các dạng khác vào 1 file bản vẽ AutoCad
  64. -IM -IMAGE Hiệu chỉnh hình ảnh đ• chèn
  65. IMP IMPORT Hiển thị hộp thoại cho phép nhập các dạng file khác vào AutoCad
  66. IN INTERSECT Tạo ra các cố thể tổng hợp hoặc vùng tổng hợp từ phần giao của 2 hay nhiều cố thể
  67. INF INTERFERE Tìm phần giao của 2 hay nhiều cố thể và tạo ra 1 cố thể tổng hợp từ thể tích chung của chúng
  68. IO INSERTOBJ Chèn 1 đối tượng liên kết hoặc nhúng vào AutoCad

  L
  69. L LINE Vẽ đường thẳng
  70. LA LAYER Tạo lớpvà các thuộc tính
  71. -LA -LAYER Hiệu chỉnh thuộc tính của layer
  72. LE LEADER Tạo ra 1 đường kết nối các dòng chú thích cho một thuộc tính
  73. LEN LENGTHEN Thay đổi chiều dài của 1 đối tượng và các góc cũng nhơ cung có chứa trong đó
  74. Ls,LI LIST Hiển thị thông tin cơ sở dữ liệu cho các đối tượng được chọn
  75. Lw LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
  76. LO -LAYOUT
  77. LT LINETYPE Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
  78. LTS LTSCALE Xác lập thừa số tỉ lệ kiểu đường

  M
  79. M MOVE Di chuyển đối tượng được chọn
  80. MA MATCHPROP Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối t-ợng khác
  81. ME MEASURE Đặt các đối tượng điểm hoặc các khối ở tại các mức đo trên một đối tượng
  82. MI MIRROR Tạo ảnh của đối tượng
  83. ML MLINE Tạo ra các đường song song
  84. MO PROPERTIES Hiệu chỉnh các thuộc tính
  85. MS MSPACE Hoán chuyển từ không gian giấy sang cổng xem không gian mô hình
  86. MT MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản
  87. MV MVIEW Tạo ra các cổng xem di động và bật các cổng xem di động đang có

  O
  88. O OFFSET Vẽ các đường thẳng song song, đường tròn đồng tâm
  89. OP OPTIONS Mở menu chính
  90. OS OSNAP Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập các chế độ truy chụp đối t-ợng đang chạy

  P
  91. P PAN Di chuyển cả bản vẽ
  92. -P -PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2
  93. PA PASTESPEC Chèn dữ liệu từ Window Clip-board và điều khiển dạng thức của dữ liệu;sử dụng OLE
  94. PE PEDIT Chỉnh sửa các đa tuyến và các mạng lưới đa tuyến 3 chiều
  95. PL PLINE Vẽ đa tuyến đường thẳng, đtròn
  96. PO POINT Vẽ điểm
  97. POL POLYGON Vẽ đa giác đều khép kín
  98. PROPS PROPERTIES Hiển thị menu thuộc tính
  99. PRE PREVIEW Hiển thị chế độ xem 1 bản vẽ trước khi đưa ra in
  100. PRINT PLOT Đưa ra hộp thoại từ đó có thể vẽ 1 bản vẽ bằng máy vẽ, máy in hoặc file
  101. PS PSPACE Hoán chuyển từ cổng xem không gian mô hình sang không gian giấy
  102. PU PURGE Xoá bỏ các tham chiếu không còn dùng ra khỏi cơ sở dữ liệu

  R
  103. R REDRAW Làm tơơi lại màn hình của cổng xem hiện hành
  104. RA REDRAWALL Làm tơơi lại màn hình của tất cả các cổng xem
  105. RE REGEN Tạo lại bản vẽ và các cổng xem hiện hành
  106. REA REGENALL Tạo lại bản vẽ và làm sáng lại tất cả các cổng xem
  107. REC RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật
  108. REG REGION Tạo ra 1 đối tượng vùng từ 1 tập hợp các đối tượng đang có
  109. REN RENAME Thay đổi tên các đối tuợng có chứa các khối, các kiểu kích thước, các lớp, kiểu đường,kiểu UCS,view và cổng xem
  110. REV REVOLVE Tạo ra 1 cố thể bằng cách quay 1 đối tượng 2 chiều quanh 1 trục
  111. RM DDRMODES Đưa ra hộp thoại qua đó có thể xác lập các trợ giúp bản vẽ nhơ Ortho, Grid, Snap
  112. RO ROTATE Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm nền
  113. RPR RPREF Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập các tham chiếu tô bóng
  114. RR RENDER Hiển thị hộp thoại từ đó tạo ra hình ảnh được tô bóng, hiện thực trong khung 3D hoặc trong mô hình cố thể

  S
  115. S StrETCH Di chuyển hoặc căn chỉnh đối tượng
  116. SC SCALE Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ
  117. SCR SCRIPT Thực hiện 1 chuỗi các lệnhtừ 1 Script
  118. SEC SECTION Sử dụng mặt giao của 1 mặt phẳng và các cố thể nhằm tạo ra 1 vùng
  119. SET SETVAR Liệt kê tất cả các giá trị thay đổi của biến hệ thống
  120. SHA SHADE Hiển thị hình ảnh phẳng của bản vẽ trong cổng xem hiện hành
  121. SL SLICE Các lớp 1 tập hợp các cố thể bằng 1 mặt phẳng
  122. SN SNAP Hạn chế sự di chuyển của 2 sợi tóc theo những mức được chỉ định
  123. SO SOLID Tạo ra các đa tuyến cố thể được tô đầy
  124. SP SPELL Hiển thị hộp thoại có thể kiểm tra cách viết văn bản được tạo ra với Dtext, text, Mtext
  125. SPL SPLINE Tạo ra ẳ cung;vẽ các đường cong liên tục
  126. SPE SPLINEDIT Hiệu chỉnh spline
  127. ST STYLE Hiển thị hộp thoại cho phép tạo ra các kiểu văn bản được đặt tên
  128. SU SUBTRACT Tạo ra 1 vùng tổng hợp hoặc cố thể tổng hợp

  T
  129. T MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản
  130. TA TABLET Định chuẩn bảng với hệ toạ độ của 1 bản vẽ trên giấy
  131. TH THICKNESS
  132. TI TILEMODE
  133. TO TOOLBAR Hiển thị che dấu định vị trí của các thanh công cụ
  134. TOL TOLERANCE Tạo dung sai hình học
  135. TOR TORUS Tạo ra 1 cố thể hình vành khuyên
  136. TR TRIM Cắt tỉa các đối tượng tại 1 cạnh cắt được xác định bởi đối tượng khác

  U
  137. UC DDUCS Đưa ra hộp thoại quản lý hệ toạ độ người dùng đ• được xác định trong không gian hiện hành
  138. UCP DDUCSP Đưa ra hộp thoại có thể chọn 1 hệ toạ độ người dùng được xác lập trước
  139. UN UNITS Chọn các dạng thức toạ độ chính xác của toạ độ và góc
  140. UNI UNION Tạo ra vùng tổng hợp hoặc cố thể tổng hợp

  V
  141. V VIEW Lơu và phục hồi các cảnh xem được đặt tên
  142. VP DDVPOINT đưa ra hộp thoại xác lập hướng xem 3 chiều
  143. -VP VPOINT Xác lập hướng xem trong 1 chế độ xem 3 chiều của bản vẽ

  W
  144. W WBLOCK Viết các đối tượng sang 1 file bản vẽ mới
  145. WE WEDGE Tạo ra 1 cố thể 3 chiều với 1 bề mặt nghiêng và 1 góc nhọn

  X
  146. X EXPLODE Ngắt 1 khối đa tuyến hoặc các đối tượng tổng hợp khác thành các thành phần tạo nên nó
  147. XA XATTACH Đưa ra hộp thoại có thể gán 1 tham chiếu ngoại vào bản vẽ hiện hành
  148. XB XBIND Buộc các biểu tượng phụ thuộc của 1 Xref vào 1 bản vẽ
  149. XC XCLIP Xác định 1 đường biên Xref và tập hợp các mặt phẳng nghiêng
  150. XL XLINE Tạo ra 1 đường mở rộng vô hạn theo cả 2 hướng
  151. XR XREF Hiển thị hộp thoại để điều khiển các tham chiếu ngoại vào các file bản vẽ

  Z
  152. Z ZOOM Tăng hay giảm kích thước của các đối tượng trong cổng xem hiện hành
  avatar
  tanghung
  Ngồi bàn hai
  Ngồi bàn hai

  Tổng số bài gửi : 84
  Join date : 25/10/2008
  Age : 31
  Đến từ : Quảng Ninh

  Re: Phím tắt trong AutoCad

  Bài gửi  tanghung on Wed Nov 05, 2008 12:47 am

  xem hoài mà không ai ý kiến ý cò ji a??/ lol! lol! lol!
  avatar
  VTP
  Ngồi bàn hai
  Ngồi bàn hai

  Tổng số bài gửi : 59
  Join date : 24/10/2008
  Age : 32
  Đến từ : NGHỆ AN

  Re: Phím tắt trong AutoCad

  Bài gửi  VTP on Sun Nov 16, 2008 2:23 am

  Tui có bản hướng dẫn về cad mấy lệnh đơn giản thôi mọi người xem và dùng tạm nha.
  avatar
  VTP
  Ngồi bàn hai
  Ngồi bàn hai

  Tổng số bài gửi : 59
  Join date : 24/10/2008
  Age : 32
  Đến từ : NGHỆ AN

  Re: Phím tắt trong AutoCad

  Bài gửi  VTP on Sun Nov 16, 2008 2:34 am

  [quote="VTPBKA"]Tui có bản hướng dẫn về cad mấy lệnh đơn giản thôi mọi người xem và dùng tạm nha.
  Chết rồi tui chưa có up lên.Mọi người thông cảm chờ trong gi.....lát nha Razz
  avatar
  supercuong
  Ngồi bàn đầu
  Ngồi bàn đầu

  Tổng số bài gửi : 149
  Join date : 26/10/2008
  Age : 31
  Đến từ : Hà Nội

  Ý kiến tới rồi!

  Bài gửi  supercuong on Fri Nov 21, 2008 8:53 pm

  Bài post của bác Hưng rất là hay! các bạn vỗ tay khen bạn nào!

  Sponsored content

  Re: Phím tắt trong AutoCad

  Bài gửi  Sponsored content


   Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 12:32 pm